RESUME.

follow Kix

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
AKixPatterson_CV_Fall 2020-1 (dragged).t
AKixPatterson_CV_Fall 2020-2 (dragged).t
AKixPatterson_CV_Fall 2020-3 (dragged).t